XV Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

Opublikowano 2020-12-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

Opis
Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:

• Konkurs poetycki – każdy uczestnik może przesłać pięć wierszy o dowolnej tematyce.

• Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu.

• Konkurs translatorski dotyczy przekładu wiersza Adrienne Rich XIII (Dedications) z tomu An Atlas of the Difficult World: Poems, 1988-1991 (1991) z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się tutaj.

• Konkurs na etiudę filmową inspirowaną utworem literackim. Film powinien trwać od 2 do 5 minut. Uwaga! Inspiracja dziełem literackim oznacza swobodne nawiązanie do niego, a nie adaptację. Więcej informacji tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 marca 2021 r.

Nagrody

W każdej z czterech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I nagroda: 1.200 zł
• II nagroda: 800 zł
• III nagroda: 500 zł

Strona konkursu