XIII Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz” im. Mariusza Kargula

Opublikowano 2019-12-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krasnostawski Domu Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Do konkursu może przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Nie liczą się wiek, staż, doświadczenie. Wiersze muszą być oryginalne, dyktowane sercem, a nie chęcią zysku.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 utwory.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do lat 18” i „dorośli”.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody
Pula nagród wynosi 1.800 złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-15