XII Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny. Czas pandemii” Lublin 2021

Opublikowano 2020-12-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.

Opis
Tematem konkursu jest „Portret Rodzinny. Czas pandemii”.

Kierując się długoletnią tradycją, w szczególny sposób nastawioną na obraz kondycji współczesnej rodziny oraz mając na uwadze niezwykłość momentu w jakim przyszło nam żyć, pragniemy nadać wiodącemu tematowi tegorocznej edycji konkursu tytuł: „Portret Rodzinny. Czas pandemii”. Pisząc te słowa nie wiemy jak potoczą się dalsze wydarzenia. Ostatnie miesiące przyniosły wiele niespodziewanych sytuacji, które każą nam ostrożnie podchodzić do wszelkich deklaracji związanych z planowaniem naszego życia w przyszłości. Czas jest niezwykły, a spojrzenie na bliską rzeczywistość, wyrażenie emocji, lęku, ale i nadziei, utrwalenie jej w artystycznej formie „na gorąco”, może być niepowtarzalnym doświadczeniem dla młodych twórców.

Do konkursu można zgłaszać fotografie artystyczne, rysunki, prace malarskie, grafiki warsztatowe, grafiki komputerowe, rzeźbytkaniny artystycznefilmy i animacje. Prace muszą być wykonane w latach 2020-2021.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 26 marca 2021 r.

Nagrody
Grand Prix: 1.500 zł

Nagroda dla wyróżniającej się osobowości artystycznej: 500 zł

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „15-17 lat” i „18-20 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• nagroda I stopnia: 1.000 zł
• nagroda II stopnia: 800 zł
• nagroda III stopnia: 500 zł

Strona konkursu