Wakacyjna GeoFotka

Opublikowano 2021-07-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katedra Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Opis
Uczestnik konkursu powinien wykonać zdjęcie dowolnego obiektu geologicznego i opisać ten obiekt (maksymalnie 2.000 znaków).

Zdjęcia z opisami należy przesyłać mailem.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
• najlepsze zdjęcie,
• najciekawszy opis.

Termin
Prace można przesyłać do 14 września 2021 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1.600 zł.

Strona konkursu