„Video, ergo sum – Widzę, więc jestem” konkurs na film, plakat i recenzję filmową

Opublikowano 2019-06-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do amatorów.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:

• Film – gatunek i tematyka filmów konkursowych mogą być dowolne. Czas trwania nie może przekraczać 15 minut.

• Plakat – należy zaprojektować plakat (format A2) do jednego z siedmiu niżej wymienionych filmów. 

• Recenzja filmowa – należy zrecenzować jeden z siedmiu niżej wymienionych filmów (objętość tekstu do 1.800 znaków ze spacjami).

Lista filmów:
1. „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, 2018 r.
2. „Paterson” reż. Jim Jarmush, 2016 r.
3. „Mój piękny syn” reż. Felix van Groeningen, 2016 r.
4. „Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński, 2016 r.
5. „Smak curry” reż. Rithes Batra, 2014 r.
6. „Roma” reż. Alfonso Cuaron, 2018 r.
7. „Marsjanin” reż. Ridley Scott, 2016 r.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W każdej z trzech kategorii (film, plakat, recenzja filmowa) zostaną przyznane nagrody pieniężne:
I nagroda – 700 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 300 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31