VI Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU

Opublikowano 2019-02-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Opis 
Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU odbędzie się w dniach 1 i 2 kwietnia (prezentacja nadesłanych filmów) oraz 5 kwietnia (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, prezentacja filmów laureatów) 2019 roku w Poznaniu.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane stworzone przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat.

Filmy będą oceniane w czterech kategoriach:

• filmy indywidualnych autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach, bez wsparcia profesjonalnych animatorów,
• filmy indywidualnych autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów,
• filmy kilku autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach bez wsparcia profesjonalnych animatorów,
• filmy kilku autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe – sprzęt do animacji, książki, materiały plastyczne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-20