V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Autoportret, czyli portret własny”

Opublikowano 2019-02-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 21 lat.

Opis
Pracą konkursową jest autoportret.

Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewnątrz.

Zastanówmy się nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym.

Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

Autoportret można wykonać dowolną techniką malarską (farby plakatowe, akrylowe, olejne itp.) lub rysunkową (kredki ołówkowe, pastele olejne, suche itp.). Format pracy od A4 do A1.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: zestawy farb olejnych, akrylowych, temper, promarkery, podobrazia, zestawy kredek ołówkowych, pastele, albumy o sztuce, encyklopedie.