V Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych

Opublikowano 2016-12-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół plastycznych w wieku 16-21 lat

Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane hasłem „Widzieć więcej”.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, przy czym cykl złożony maksymalnie z 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca.  

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek lub wydruków.

Nagrody
Grand Prix
Złoty medal
Srebrny medal
Brązowy medal
Nagroda specjalna za pracę w technice klasycznej

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-12