„Talent Roku 2020” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-05-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja PIX.HOUSE.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Do konkursu można zgłaszać projekty fotograficzne (do 20 zdjęć).

Interesują nas opowieści o człowieku, które są na tyle rozbudowane by mogły zamknąć się w małą publikację/zina lub na takim etapie realizacji, by mogły zostać dokończone w ramach stypendium. Czekamy na tematy ważne globalnie – jak procesy społeczne, ale i lokalnie – jak intymne opowieści o Waszych bohaterach. Poruszamy się głównie w nurcie szeroko rozumianej fotografii dokumentalnej.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: ZIN CALL i SCHOLAR.

• W kategorii ZIN CALL należy zgłaszać projekty fotograficzne (do 20 zdjęć) lub wstępnie opracowany pdf ze zdjęciami. Nie oczekujemy gotowego projektu graficznego (tym zajmiemy się później), ale chcemy zobaczyć Wasze zdjęcia wstępnie wyedytowane (kolejność, narracja). W zgłoszeniu powinien znaleźć się także tekst wprowadzający / opisujący projekt lub teksty, które zostaną wykorzystane przy projekcie zina. Wybierzemy jeden projekt, który zostanie wydany w formie zina.

• W kategorii SCHOLAR należy zgłaszać rozpoczęte, ale jeszcze nieukończone projekty fotograficzne (do 20 zdjęć) wraz z opisem (wprowadzenie do projektu oraz sposób kontynuowania pracy po ustaniu pandemii).

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
W kategorii ZIN CALL nagrodą jest publikacja zwycięskiego projektu w formie zina w nakładzie 100 egzemplarzy, z czego 50 egzemplarzy otrzyma autor. Publikacja zostanie zaprezentowana na festiwalu książek fotograficznych XPRINT.
Trzech twórców zostanie zaproszonych na warsztaty edycyjne z Krzyśkiem Orłowskim.

W kategorii SCHOLAR zwycięzca otrzyma stypendium w wysokości 3.000 zł na dokończenie projektu fotograficznego. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2020 r.

Strona konkursu