Spotkajmy się w mieście

Opublikowano 2021-02-07

Opis

Organizator
Konkurs organizuje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Fundacją Promocji Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-19 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć planszę przedstawiającą w formie graficznej i opisowej wymarzone miejsce spotkań młodzieży.

W konkursie „SPOTKAJMY SIĘ W MIEŚCIE" zachęcamy młodzież do poszukania pomysłu na idealne miejsce spotkań. Ciekawi jesteśmy, w jakich miejscach młodzi ludzie mają ochotę zobaczyć się z rówieśnikami po kilkunastu miesiącach przymusowego siedzenia w domach. Jak powinna wyglądać przestrzeń przeznaczona dla młodzieży? Młodzi mają głos – czekamy na pomysły!

Pomysł przedstawiony ma być na planszy i przesłany w formie elektronicznej jako plik pdf. Prace przygotowane przez pojedynczych uczniów lub zespoły liczące do 5 uczniów zgłaszane są do konkursu przez szkołę, ośrodek kultury lub inną placówkę edukacyjną.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „uczniowie szkół podstawowych” i „uczniowie szkół średnich”.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 maja 2021 o godz. 16:00.

Nagrody
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 4.000 zł dla placówki oraz architektoniczne nagrody rzeczowe dla uczniów
• II miejsce – 1.000 zł dla placówki oraz architektoniczne nagrody rzeczowe dla uczniów
• III miejsce – architektoniczne nagrody rzeczowe dla uczniów

Strona konkursu