„(Pod)różne historie” konkursy fotograficzny i literacki

Opublikowano 2017-06-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku oraz Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 26 lat.

Opis
Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w dwóch konkursach: fotograficznym i literackim. Tematem obydwu są „(Pod)różne historie”.

Tematyka konkursów dotyczy podróży we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowanej sensu stricte jako wyprawy, zwiedzania połączonego z opisem walorów przyrodniczych i kulturowych, jak i wędrówki symbolicznej- metafizycznej podróży przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu sensu swojego życia.

Na konkurs fotograficzny można przesłać pięć prac o tematyce podróżniczej. Zestawy zdjęciowe (do 3 zdjęć), wyraźnie oznaczone, traktowane będą jako jedna praca.

Na konkurs literacki można przesłać jeden tekst pisany prozą, w formie reportażu, listu, opowiadania, felietonu, dziennika itp.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Terminy
• Konkurs fotograficzny – prace będą przyjmowane do 4 sierpnia 2017 r.
• Konkurs literacki – prace będą przyjmowane do 14 lipca 2017 r.