Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Filmowy UNIA FILM FESTIVAL 2022

Opublikowano 2022-07-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniowie szkół średnich z całej Polski.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne i animowane. 

Tematyka filmów może być dowolna. Czas trwania do 15 minut.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną (link do filmu) lub pocztą (film na płycie DVD).

Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe: sprzęt filmowy, książki i filmy.

Termin
Filmy można zgłaszać do 4 września 2022 r.

Strona festiwalu