Ogólnopolski konkurs retoryczny dla uczniów szkół średnich

Opublikowano 2019-11-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Opis 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych młodych mówców i promocja sztuki publicznego przemawiania.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć dwuminutowy film z wypowiedzią na dowolny temat. Film nie może być montowany, wypowiedź musi być ciągła.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem do 15 stycznia 2020 (szczegóły w regulaminie).

Jury oceni wypowiedzi i wybierze dziesięciu finalistów. Finał konkursu odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Każdy z uczestników będzie miał 15 minut na przygotowanie 5-minutowego wystąpienia na zadany temat. 

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł
• II miejsce: 5.000 zł
• III miejsce: 3.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-15