XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Opublikowano 2022-07-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce. Mile widziane będą utwory z akcentami regionalnymi.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egz. należy przesyłać pocztą.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i finansowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 r.

Regulamin konkursu