Ogólnopolski Konkurs Plastyczny POWIDOKI 2019

Opublikowano 2018-12-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat.

Opis
W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Własne i Obce”.

Tym razem postanowiliśmy zachęcić do podjęcia refleksji na temat tego, co kryje się za słowami Obce i Własne. Co oznacza Własne i Obce? Czy dotyczy to kameralnej przestrzeni, w której żyjemy, jak czujemy się, gdy znajdujemy się w obcym miejscu? Wśród obcych? Kim jest dla nas Obcy? Czy jest miejsce, przestrzeń w nas samych, w którym pojęcia te się zacierają? Czy istnieje granica pomiędzy tymi pojęciami? A może refleksja dotyczyć będzie nie tylko przestrzeni, ale symbolicznego pojmowania owych pojęć? 

Zadaniem konkursowym jest zatem przyjrzenie się pojęciom Własne i Obce i stworzenie pracy będącej refleksją na ten temat.

Do konkursu można zgłosić:

• pracę plastyczną na papierze (format A3),
• fotografię (format A4),
• pracę wykonaną komputerowo (format A3) – pracę ukazującą potencjalną sytuację na ulicy, w Waszym miejscu, pracę w nurcie site specific. Zdjęcie konkretnego miejsca z naniesioną grafiką / rysunkiem ukazującym jak możliwa byłaby realizacja Waszego pomysłu w przestrzeni publicznej.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane dwóch kategoriach: „szkoły artystyczne” i „pozostałe typy szkół”. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-22