Od ignoranta do eleganta

Opublikowano 2020-01-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, a także dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Mogą w nim wziąć udział wyłącznie trzyosobowe zespoły. 

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy nakręcić krótki film (od 3 do 4 minut) promujący zasady savoir-vivre’u. Przykładowe tematy: zachowanie w miejscach publicznych, podróże, wakacje i savoir-vivre za granicą, ubiór, kultura dnia codziennego, netykieta, kontakty damsko-męskie, kontakty międzypokoleniowe. Filmy zapisane na płytach DVD należy przesłać pocztą.

Jury oceni filmy i wybierze pięć zespołów, które wezmą udział w finale konkursu. Finał odbędzie się 10 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody 
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania filmów upływa 8 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu