Najlepszy Młody Mówca

Opublikowano 2022-01-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich, którzy nie ukończyli 20 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs składa się z dwóch etapów.

• ETAP I (1.01.2022 – 28.02.2022)
Uczestnicy wysyłają filmiki z przemówieniem na dowolny temat. Czas przemówienia do 2 minut.

• ETAP II (1.03.2022 – 24.02.2022)
Jury wybierze 10 najlepszych wystąpień spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

Finaliści zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał, który odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2022. Akademia Retoryki zapewnia nocleg, wyżywienie i warsztaty retoryczne przed finałem.

W drugim etapie finaliści wygłoszą 4-minutowe przemówienia na zadany wcześniej temat.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Filmy z dwuminutowymi wystąpieniami można przesyłać do 28 lutego 2022 r.

Nagrody
• I miejsce – 10.000 zł
• II miejsce – 5.000 zł
• III miejsce – 3.000 zł

Strona konkursu