Minutowa Piosenka Klasowa 2017

Opublikowano 2017-09-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Opis
Pracą konkursową jest klip muzyczny.

Stwórz wraz z klasą najlepszy w Polsce klip muzyczny:
– napiszcie i skomponujcie piosenkę nie krótszą niż 30″ i nie dłuższą niż  1’ 30”
– wykonajcie ją z pomysłem, nakręćcie klip i wyślijcie do nas!

Konkurs organizowany jest dwóch kategoriach:
kategoria I – klip muzyczny realizowany jest do tekstu i muzyki autorstwa uczestników konkursu;
kategoria II – klip muzyczny realizowany jest do autorskiego tekstu, natomiast w warstwie muzycznej wykorzystane zostaną podkłady muzyczne udostępnione na stronie konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Nagrodami są dyplomy, płyty i książki. Szkoły zwycięskich klas otrzymają instrumenty muzyczne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-27