XV Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego

Opublikowano 2022-11-28

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Kultury „Browar B.” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniowie szkół średnich. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w glinie. Tematyka jest dowolna.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „Prace nadesłane” i „Prace wykonane na miejscu”.

• Kategoria „Prace nadesłane”

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną rzeźbę wykonaną w glinie, o wymiarach nie większych niż 30 x 30 x 20 cm. Rzeźba musi być wypalona.
Pracę należy przesłać za pośrednictwem domu kultury, szkoły lub innej instytucji kulturalno-oświatowej.
Rzeźby będą przyjmowane do 17 lutego 2023 r.

• Kategoria „Prace wykonane na miejscu”

Konkurs odbędzie się 24 lutego 2023 we Włocławku. Szkoły, domy kultury, pracownie plastyczne mogą zgłaszać uczestników do 17 lutego 2023 r. 

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody

• Grand Prix: 900 zł (nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

• Nagroda Prezydenta Miasta Włocławek: 800 zł

• Nagrody w kategorii „Prace nadesłane” (w każdej grupie wiekowej)

· I miejsce: 600 zł
· II miejsce: 400 zł
· III miejsce: 200 zł

• Nagrody w kategorii „Prace wykonane na miejscu” (w każdej grupie wiekowej)

· I miejsce: 600 zł
· II miejsce: 400 zł
· III miejsce: 200 zł

Strona konkursu