Advertisement

Advertisement

Konkurs „Rzeka – nauka płynąca z natury”

Opis

16.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest czasopismo „Wodne Sprawy”

Uczestnicy
Konkursu odbywa się w dwóch kategoriach:

Fotografia – kategoria przeznaczona dla osób pełnoletnich,
Rysunek – kategoria przeznaczona dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczenia rzek, niewłaściwego użytkowania terenów wzdłuż cieków, a także nieuzasadnionej zabudowy dolin rzecznych w Polsce. Dzięki obrazom w formie zdjęć lub rysunków chcemy pokazać, jak wiele można stracić, ale także jak wiele niezmienionych presją człowieka odcinków rzek można jeszcze ochronić.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić w odpowiedniej formie (fotografii/rysunku) naturalne odcinki polskich rzek, łęgi, obszary mokradłowe, które w naturalny sposób retencjonują wodę.

Uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych powinni wykonać pracę plastyczną w formacie A4. Technika wykonania może być dowolna, np. farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, wycinanki, collage, frottage.

Osoby dorosłe mogą przesyłać na konkurs fotografie.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Termin
Konkurs trwa do 12 maja 2023 r.

Nagrody
• Kategoria „Fotografia”

I miejsce: 1.500 zł
Wyróżnienie: 500 zł

• Kategoria „Rysunek”

I miejsce: tablet graficzny
Wyróżnienie: aparat do zdjęć natychmiastowych

Strona konkursu