„Rok Lema” konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Opublikowano 2021-10-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.

Opis
Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne inspirowane twórczością Stanisława Lema.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, dla której inspiracją jest wybrany cytat zaczerpnięty z utworów Stanisława Lema. Prace można zgłaszać w dwóch grupach wiekowych: dzieci (10- 14 lat) oraz młodzież (15-17 lat).

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zgłaszania prac dzieci i wspólnego poznawania twórczości Stanisława Lema. 

Prace plastyczne należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, laureaci mogą zostać poproszeni o przesłanie oryginałów prac.

Termin
Konkurs trwa do 31 października 2021 r.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-14 lat i 15-17 lat.

W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – robot edukacyjny oraz tablet
• II miejsce – tablet
• III miejsce – robot edukacyjny

Strona konkursu