Konkurs na projekt znaczka pocztowego

Opublikowano 2020-02-28

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska S.A.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7 do 19 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować znaczek pocztowy.

Czwarta edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Wolontariat”, poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj. ideom jakie za sobą niesie, przykładom działań wolontariackich, a także korzyściom zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna np. farbami, kredkami, ołówkiem.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem szkół i ośrodków kultury (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, 12-15 lat, 16-19 lat.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 10.000 zł.

Trzy najlepsze prace znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wydane przez Pocztę Polską S.A. .

Terminy
Rejestracja placówek trwa do 8 kwietnia 30 kwietnia 2020 roku. Prace konkursowe będą przyjmowane do 20 maja 2020 roku.

Strona konkursu