Konkurs na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej

Opublikowano 2020-10-14

Opis

Termin nadsyłania prac przedłużono do 30 listopada 2020 r.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki pocztowej o tematyce świątecznej.

Pracę konkursową należy wykonać na papierze technicznym formatu A5.

Technika wykonania: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa). 

Projekt kartki można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (więcej informacji w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Najlepsza praca zostanie wydana w formie kartki pocztowej.

Termin
Prace można przesyłać do 6 listopada 2020 r. 30 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu