Konkurs na krótką formę komiksową „Mickiewicz. Komiks”

Opublikowano 2022-05-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć komiks poświęcony Adamowi Mickiewiczowi.

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczyć on może:
– wydarzeń związanych z biografią Adama Mickiewicza,
– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza,
– innych kontekstów artystycznych związanych z Adamem Mickiewiczem, w tym projekty awangardowe.

Organizatorzy szukają szerokiego spektrum powiązań, nie tylko związanych z samym Adamem Mickiewiczem i jego działami, ale twórczymi interpretacji jego osoby / twórczości.

Objętość komiksu nie może przekraczać 10 plansz.

Prace należy dostarczyć na papierze oraz w wersji elektronicznej.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• Dzieci i młodzież do lat 18 – nagrody rzeczowe.
• Osoby dorosłe – nagrody pieniężne.

Strona konkursu