Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży “Moje małe, duże i mikro podróże”

Opublikowano 2021-06-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat.

Opis

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Jeśli, ze względu na panujące warunki, dalekie podróże okażą się niemożliwe, podróże mogą mieć wymiar mikro – przedstawiając nasze najbliższe otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia.

Prace konkursowe oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem.

Termin
Zdjęcia można przesyłać do 13 sierpnia 2021 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Strona konkursu