Advertisement

Advertisement

IX Ogólnopolski Festiwal Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2023”

Opis

21.02.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.

Zasady konkursu w skrócie
Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, eksperymentalne, animacje, teledyski, filmowe adaptacje utworów literackich.

Czas trwania filmów fabularnych – do 10 minut; pozostałych – do 5 minut.  

Filmy nagrane na płytach CD/DVD należy przesyłać pocztą. Możliwe jest przesłanie filmu i karty zgłoszenia drogą elektroniczną – po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorami festiwalu.

Termin
Termin nadsyłania filmów upływa 15 maja 2023 r.

Nagrody
Twórcy najlepszych filmów otrzymają statuetki „Młodego Albatrosa” oraz nagrody.

Strona konkursu