III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz

Opublikowano 2018-01-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Czytelnia na Piętrze I LO w Gnieźnie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Opis
Patronką konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz (1957-2003).

Uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie na temat „Moja niepodległość”, inspirowane 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane w prasie literackiej ani zgłaszane do innych konkursów. 

Prace oceni jury w składzie: Dawid Jung (przewodniczący), Irmina Kosmala i Kamila Kasprzak.

Konkurs objęty jest honorowanym patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach „Zeszytów Poetyckich” i „Popcentrali”.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-30