Historia przyszłości​

Opublikowano 2017-05-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat​.

Opis
Pracą konkursowa jest tekst literacki inspirowany nieistniejącą książką science-fiction Adama Mickiewicza Historia przyszłości. O Historii przyszłości można przeczytać tutaj.

Do konkursu można zgłaszać zarówno poezję, prozę, jak i dramaty. Objętość utworu nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Nagrodą jest zaproszenie do udziału w wydarzeniach Festiwalu Tradycji Literackich. Festiwal dbędzie się jesienią 2017 roku w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Jednym z festiwalowych wydarzeń są warsztaty twórczego pisania.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w festiwalowym wydawnictwie.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-27