41. Konkurs Wąglańskiego Maja Poezji

Opublikowano 2021-02-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

WĄGLAŃSKI KONKURS MAJ POEZJI to konkurs, którego celem jest skupienie wokół Wąglan – na naszej Ziemi Wąglańskiej, Białaczowskiej, Opoczyńskiej – wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz piękny polski język literacki. Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Nasz konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polskiego i polonijnego świata. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• wiersze rymowane,
• wiersze białe.

W każdej kategorii należy przesłać 3 utwory. Tematyka dowolna. 

Prace można zgłaszać w jednej lub dwóch kategoriach.

Wiersze wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać listownie.

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu