16. Konkurs Fotograficzny National Geographic

Opublikowano 2020-09-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Zdjęcia można zgłaszać w pięciu kategoriach:

• Krajobraz
• Zwierzęta
• Ludzie
• Fotoreportaż (od 5 do 10 zdjęć)
• kategoria specjalna Hydropolis z trzema tematami: „Ocean życia”, „Miasto i woda” oraz „Człowiek i woda”. 

Zdjęcia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. 

Nagrody 
• Grand Prix: 3.000 zł
• I miejsce w każdej kategorii: 1.500 zł

Termin
Konkurs trwa do 11 października 2020 r.

Strona konkursu