XXXIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dziecko i jego świat”

Opublikowano 2019-11-27

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży fotografującej, pracującej niezależnie oraz zrzeszonej w placówkach oświatowych i wychowawczych.

Obowiązują dwie kategorie wiekowe: „do 15 lat” oraz „do 24 lat”.

Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

Prace oceniane będą przez jury pod względem:
- spełnienia warunków technicznych,
- kryteriów estetycznych i artystycznych,
- warunków merytorycznych, czyli stopnia w jakim nadesłane fotografie są odpowiedzią na problemy dotyczące świata dziecka.

Regulamin znajduje się tutaj.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-05