XXX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 – Fotografia

Opublikowano 2021-02-17

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego, amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną.

Tematem przewodnim jest hasło: "Science fiction w roku Stanisława Lema".

Uczestnik może zgłosić maksymalnie sześć fotografii, wykonanych w dowolnej technice.

Termin nadsyłania prac upływa 20 maja 2021 r.

Pula nagród wynosi 4.000 zł.

Strona konkursu