XXX Bałuckie Spotkania Recytatorów

Opublikowano 2021-04-29

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

XXX Bałuckie Spotkania Recytatorów

Organizatorem XXX Bałuckich Spotkań Recytatorów jest Bałucki Ośrodek Kultury, a realizatorem Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej" w Łodzi.

Spotkania pełnią ważną rolę w upowszechnianiu kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz przyczyniają się do międzyśrodowiskowej wymiany doświadczeń.  Adresowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  Celem spotkań jest stworzenie sytuacji i warunków do pogłębiania dyspozycji twórczych, podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych uczestników, popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie wymiany doświadczeń między recytatorami, inspirowanie poszukiwań repertuarowych. Projekt realizowany jest w ramach Festiwalu Kreatywności Młodych.

W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy w wieku 11-16 lat.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja 2021 r.

Uczestnicy prezentują utwór poetycki bądź prozę (1 wybrany utwór). Występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

Jurorzy wyróżnią najciekawsze prezentacje biorąc pod uwagę dykcję, intonację, ogólny wyraz artystyczny adekwatny do treści utworu.

Regulamin można pobrać tutaj.