XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży BEZ GRANIC

Opublikowano 2020-02-10

Opis

Informacja nadesłana

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim BEZ GRANIC, mając nadzieję, że konkurs stworzy wszystkim piszącym możliwości nawiązania wielu poetyckich kontaktów i przyjaźni oraz da szansę na podzielenie się swoją twórczością z innymi.

Termin nadsyłania prac mija 1 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2020 r. o godz. 17.00 w klubie Stara Kotłownia MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie, w terminie wyznaczonym przez organizatora, maksymalnie pięciu utworów poetyckich, w trzech egzemplarzach każdy. Utwory należy podpisać pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonej małej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, pseudonimem, adresem zamieszkania oraz numerem telefonu, swoim bądź opiekuna.

Należy także dołączyć oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – dostępne na www.moksir.chrzanow.pl (aktualności). 
Na kopercie prosimy zaznaczyć kategorię wiekową: I kategoria - uczeń szkoły podstawowej ( klasy I-III), II kategoria uczeń szkoły podstawowej ( klasy IV-VIII) i III kategoria - szkoły średnie i zawodowe.

Pozdrawiamy wszystkich młodych poetów i prosimy o wiersze!

Profesjonalne jury, w każdej kategorii, przyzna po sześć nagród rzeczowych.

Adres organizatora konkursu: MOKSiR Chrzanów ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów
Informacje: Antoni Dobrowolski - tel. 662210611

Strona konkursu