XX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2021

Opublikowano 2021-03-31

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Opis konkursu
Konkurs fotograficzny o zasięgu ogólnopolskim. Należy do najważniejszych krajowych przeglądów twórczości młodego pokolenia. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat. Głównym jego celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.

E-mail
j.forfa@mdk.bialystok.pl

Strona konkursu
https://mdk.bialystok.pl/index.php/fotografia/3193-xx-ogolnopolska-wystawa-fotografii-dzieci-imlodziezy-bialystok-2021

Fanpage Facebook
https://www.facebook.com/fotomdkbialystok/

Link do formularza
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdevB9MBq_9y6pRqqn9atdxbor2j7i5P43D4uX8XwcjcSC7Tg/viewform

Warunki
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Temat prac jest dowolny.
• Kategorie wiekowe:
I – do ukończonych lat 15
II – do ukończonych lat 21 (w odniesieniu do daty 25 kwietnia 2021 roku).
Zdjęcia należy przesłać na wskazany adres mailowy wyłącznie w formie elektronicznej (.jpg .tiff, wymiar dłuższego boku min. 3000 pikseli)

Terminarz wystawy
Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego – do 25.04.2021 r.
Obrady Jury – do 09.05.2021 r.
Powiadomienie o werdykcie jury – do 14.05.2021 r.
Otwarcie wystawy (wydarzenie online) – 11.06.2021 r.

Nagrody
W każdej grupie wiekowej przyznane będą nagrody rzeczowe.