Advertisement

Advertisement

XVI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie

Opis

18.05.2023

INFORMACJA NADESŁANA

XVI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie

Przegląd, mający charakter konkursu, kierujemy do monodramistów i grup teatralnych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-25 lat. Zapraszamy amatorskie grupy teatralne, skupiające młodzież, działające w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, a także w grupach nieformalnych.

Czas trwania prezentacji: od 15 minut do 30 minut.

Klasyfikacji wykonawców dokona komisja powołana przez organizatorów na podstawie nagrania spektaklu.

Przegląd odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 r.

Przewiduje się przyznanie jednej nagrody głównej oraz innych nagród, zgodnych z werdyktem jury. Niezależne jury młodzieżowe przyzna własne nagrody.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 października 2023 r. 

Strona konkursu