XV edycja konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Opublikowano 2018-12-20

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

• literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna;
• plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna czy parafialna;
• multimedialnej: strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny.

Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 23 marca 2019 r. na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Obrońców Życia.

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziane zostały nagrody:
miejsce I – 1500 zł
miejsce II – 1200 zł
miejsce III – 900 zł

Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life. Najciekawsze prace plastyczne publikowane są w wydawanym przez nas kalendarzu ściennym "Za życiem": www.pro-life.pl/kalendarz

Upoważniamy młodzież do wykorzystywania w pracach konkursowych fragmentów materiałów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (tekstów, zdjęć i filmów) zamieszczonych w serwisie internetowym: www.pro-life.pl

W pracach konkursowych nie należy zamieszczać drastycznych zdjęć ani opisów. Takie prace będą odrzucane.

Z wybranymi, nagrodzonymi pracami można zapoznać się pod adresem: www.pro-life.pl/konkurs

Fundatorami nagród / patronami medialnymi konkursu są: Miesięcznik "Droga do Bierzmowania" www.droga.com.pl oraz Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" www.wychowawca.plTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-31