XIX Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę książkę”

Opublikowano 2020-12-22

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III-VIII szkół podstawowych powiatu płockiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i dostarczenie w przewidzianym terminie autorskiej książki o dowolnej tematyce. Ocenie podlega:

- strona literacka (pomysłowość i oryginalność treści, walory artystyczne, poprawność stylistyczna i ortograficzna);
- szata graficzna (kreatywność oraz estetyka wykonania oprawy i ilustracji).

Książki nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą do 29.01.2021 r.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.