XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki BEZ GRANIC

Opublikowano 2018-01-15

Opis

Informacja nadesłana

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim BEZ GRANIC, mając nadzieję, że konkurs stworzy wszystkim piszącym możliwości nawiązania wielu poetyckich kontaktów i przyjaźni oraz da szansę na podzielenie się swoją twórczością z innymi.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie wyznaczonym przez organizatora maksymalnie pięciu utworów poetyckich, w trzech egzemplarzach każdy. Utwory należy  podpisać  pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonej małej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, pseudonimem, adresem zamieszkania oraz numerem telefonu swoim bądź opiekuna.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28