XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki OKNO

Opublikowano 2020-02-12

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Na adres organizatora należy przesłać własne prace w czterech egzemplarzach:

• trzy utwory poetyckie i /lub
• jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu.

Tematyka prac jest dowolna.

Prace muszą być pracami własnymi.

Termin zgłaszania prac do 31 marca 2020 r.

Prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych:
- uczniowie urodzeni w latach (2004-2007),
- uczniowie urodzeni w latach (2008-2010).

Strona konkursu