XIV Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Opublikowano 2020-10-09

Opis

Informacja nadesłana 

ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Choceń 
Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń

PATRONAT MEDIALNY
„Wiadomości Choceńskie”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach z wielka przyjemnością ma zaszczyt zaprosić na kolejną XIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Konkurs od 13 lat cieszy się dużym zainteresowaniem wielu młodych poetów. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników z całej Polski. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi  w regionie poetami. Organizatorom ze swej strony szczególnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej do szuflady” młodzieży.

Dyrektor SP Śmiłowice
Wioletta Krysztoforska 

Regulamin
XIV edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Cele konkursu:
- przybliżenie postaci kujawskiego poety Leona Stankiewicza,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
- promocja młodych twórców,
- stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

Regulamin konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i członków grup literackich.
2. Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe ( klasy I-III i IV-VIII) oraz szkoły średnie i zawodowe.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów. Utwory powinny być podpisane godłem i nadesłane w 3 egzemplarzach (może być wersja elektroniczna z godłem). Do zestawu wierszy trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz grupą wiekowa autora. Koperta powinna  zawierać dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, nazwę szkoły i ewentualnie dane opiekuna.
4. Na konkurs nie należy przysyłać prac: niesamodzielnych, wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach.
5. Tematyka prac jest dowolna.
6. Prace należy dostarczyć do 13 listopada br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń lub szkolasmilowice@poczta.onet.pl (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
8. Organizator przewiduje przyznanie: I, II i III nagrody w 3 kategoriach wiekowych, wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na stronach: q4, KPCEN Włocławek, LGD i innych.
9. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów planowana jest we czwartek 24 listopada 2020 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz za pośrednictwem portali q4.pl, www.chocen.pl
11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania i wykorzystywania nagrodzonych utworów.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację danych osobowych  i  wykorzystanie do publikacji nagrodzonych utworów przez organizatora.
13. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki  tel. 570226376, 054 284 51 86.