XIII Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów – w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Opublikowano 2018-06-27

Opis

Informacja nadesłana

Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów – w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II to jedyny w skali całego kraju przegląd teatralny, w którym można się przyjrzeć wielkim postaciom świętych i patronów – ludzi, którzy swe życie wypełnili służbą dla innych. Ich dzieła i osiągnięcia są pięknym przykładem wielkiej siły ducha i wzorem do naśladowania, a także nieustającym źródłem radości, że dobro i szlachetność przynosi piękne owoce życia.

Nawiązując do średniowiecznych widowisk – misteriów i mirakli, do dziś obecnych w polskich szopkach i misteriach pasyjnych, pragniemy zachować u odbiorców pamięć o tych formach, zachęcić do sięgania do tej pięknej, polskiej tradycji teatralnej, a także być impulsem do tworzenia nowoczesnych sposobów przekazu, mogących zainteresować nowe pokolenia odbiorców.

W tym roku pragniemy szczególnie zachęcić do pochylenia się nad świętymi i patronami, których życie związane było z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości.

Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolnej, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dorosłej i wielopokoleniowej. Przewidujemy cenne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca października. Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeń ukażą się w sierpniu 2018 r.

Miejsce: MDK „Bogucice-Zawodzie”, dział Zawodzie, Katowice, ul. Marcinkowskiego 13 a