XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii"

Opublikowano 2018-09-10

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 12-25 lat.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów lub fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Warunki konkursu:
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;
- praca musi być wykonana przez jednego autora;
- format nie mniejszy niż A5;
- fotografie prosimy przesłać w dwóch formach: wydrukowanej, pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny Organizatora oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl lub na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-06