Wojewódzki konkurs recytatorsko-wokalny wokół twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Opublikowano 2021-09-14

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Rada i Zarząd Dzielnicy I Kraków – Stare Miasto zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie recytatorsko-wokalnym wokół twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

1.11.2021 - termin nadsyłania zgłoszeń
8-9.11.2021 - przesłuchania konkursowe
19.11.2021 - widowisko muzyczno-poetyckie

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, szkół średnich oraz studentów (do 24 roku życia) z województwa małopolskiego.
Uczestnicy, którzy zaprezentują najbardziej interesujące wykonania, oprócz nagród i wyróżnień, zostaną zaproszeni do udziału w widowisku muzyczno-poetyckim. W konkursie przewidziana jest pula nagród finansowych!

Zgłoszenia należy nadesłać e-mailem na adres sckm.krakow@gmail.com wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do dnia 1.11.2021.

Szczegółowe informacje na stronie SCKM.