„W krainie pand” konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych

Opublikowano 2017-12-07

Opis

Informacja nadesłana

Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie" zaprasza serdecznie wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie literackim „W krainie pand”.

Konkurs ma na celu rozwijanie wśród dzieci zainteresowania kulturą, językiem i historią Chin. Jednocześnie chcemy pobudzić wyobraźnię, rozwijać zdolności twórcze i promować czytelnictwo wśród młodych ludzi.

Konkurs „W krainie pand” polega na indywidualnym stworzeniu opowiadania lub komiksu, w którym pojawi się przynajmniej jeden motyw związany z kulturą chińską. Prace powinny być napisane/wykonane odręcznie na maksymalnie 10 arkuszach formatu nie większego niż A4.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pracy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w biurze Instytutu lub wysłanie go listownie wraz z pracą na wskazany adres do dnia 05.01.2017. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.01.2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora (www.instytut.konfucjusza@uj.edu.pl) oraz na profilu organizatora na portalu Facebook (www.facebook.com/instytutkonfucjusza).

Oceniane prace podzielone będą na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-5 oraz klasy 6-7.

Przy ocenie prac, komisja konkursowa, składająca się z pracowników i współpracowników Instytutu Konfucjusza będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- zgodność z tematyką
- estetyka pracy
- oryginalność
- wartości artystyczne

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Prace należy przesyłać na adres: Instytut Konfucjusza, ul. Radziwiłłowska 4, 31-026, Kraków.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-05