VII ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu"

Opublikowano 2021-01-06

Opis

Informacja nadesłana

Prace można nadsyłać w trzech kategoriach:

• literackiej – wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna
• plastycznej – plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna i parafialna
• multimedialnej – strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny

Tematyka: wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne, eutanazja, aborcja, miłość, rodzina, adopcja.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z całej Polski i rozstrzygnięty zostanie w trzech przedziałach wiekowych:
✔️uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
✔️ uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
✔️ uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Można zdobyć DODATKOWE PUNKTY w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Termin nadsyłania prac – 25 marca 2021 r.

Nagrody:
• dla uczniów szkół podstawowych: sprzęt elektroniczny, gry planszowe, książki
• dla uczniów szkół ponadpodstawowych nagrody pieniężne: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1200 zł, III miejsce – 900 zł

Strona konkursu