VI Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersz miesiąca”

Opublikowano 2020-02-10

Opis

Informacja nadesłana

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z Poznania i województwa wielkopolskiego.

Uczestnik zgłasza do konkursu jeden autorski utwór poetycki.

Uczestnik może wysłać utwór spełniający założenia regulaminu w każdym miesiącu trwania konkursu niezależnie od otrzymanych wyróżnień.

Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, powinny wpłynąć do organizatora mailowo w okresie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 października 2019 do 20 kwietnia 2020 na adres konkursy@mdk2.pl.

Strona konkursu

Regulamin konkursu