VI Wojewódzki Konkurs Literacki „Manufaktura Słowa”

Opublikowano 2020-02-10

Opis

Informacja nadesłana

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Tematyka prac jest dowolna. Uczestnik zgłasza do konkursu (do wyboru): 1-3 utworów poetyckich lub 1 utwór prozatorski (do 4 000 znaków bez spacji).

Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, należy przesyłać, jako załącznik w formacie pliku tekstowego oznaczony w nagłówku pseudonimem na adres konkursy@mdk2.pl.

Nadsyłanie prac do 16.03.2020.

Regulamin konkursu