VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje wielkanocne – PISANKA 2018"

Opublikowano 2018-02-06

Opis

Informacja nadesłana

Ogród Jordanowski nr 2 organizuje VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje wielkanocne – PISANKA 2018" . Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
· od 5 do 8 lat
· od 9 do 12 lat
· od 13 do 16 lat

W tym roku zostanie przyznana specjalna nagroda – Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Nadesłane prace zostaną pokazane na Jarmarku Wielkanocnym w dniach 24-25 marca w Szreniawie w godz. 11:00 – 17:00 w siedzibie muzeum.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 19.00 na adres:
Ogród Jordanowski Nr 2
ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań
z dopiskiem „Pisanka 2018"

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

W sobotę, 17 marca 2018 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie www.oj2pozan.plTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-15