„V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV” wojewódzki konkurs plastyczny dla dorosłych

Opublikowano 2020-01-13

Opis

Informacja nadesłana

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu organizuje konkurs "V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Wojewódzki konkurs plastyczny dla dorosłych".

Konkurs adresowany do studentów i absolwentów wyższych szkół plastycznych, twórców profesjonalnych oraz amatorów. Warunkiem uczestnictwa jest zameldowanie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego bądź studiowanie na jednej z uczelni mających siedzibę na terenie województwa.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. (m.in. zabytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postacie historyczne).

Organizator przewidział dla wyróżnionych uczestników atrakcyjne nagrody.

Według harmonogramu konkursu nabór prac konkursowych trwa do 23 marca, ogłoszenie listy laureatów - 25 marca, otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród - 7 kwietnia, wystawa pokonkursowa - 7 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowy regulamin oraz kartę zgłoszenia pracy można pobrać na stronie: http://www.ckzamek.torun.pl/14-aktualnosci/343-wojewodzki-konkurs-plastyczny.html